A magyar jogszabályok értelmében a megbízási szerződés alapján megbízó köteles megfizetni a megbízási díjat a megbízott részére, az előzetesen egyeztetett feladat ellátása céljából. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a megbízási szerződés egy jogi nyelven mondva gondossági kötelem, ezért cél megvalósulása nem feltétlenül kell, hogy egybe essen a szerződés teljesülésével. Ez furcsának tűnhet, de gyakran a tevőleges magatartás ami a cél teljesülésére irányul már elégséges lehet. A megbízott feladata ilyenkor lényegében az, hogy tegyen meg minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a rábízott feladat a lehető legnagyobb mértékben teljesüljön. Ilyenkor a szolgáltatása fő eleme a nem más, mint a gondos eljárás, ez az ami ilyenkor elvárható. Ennek a speciális jogviszonynak az egyik kiemelkedő fontosságú eleme au utasítási jog, ami igen tág értelemben értelmezhető. Ennek értelmében a megbízott köteles a megbízó által a részére adott utasításokat, ettől csak akkor térhet el bármilyen mértékben, ha a megbízó érdeke nagy mértékben sérülne és egyben a megbízó értesítésére nincs reális mód. Amennyiben a tájékoztatás lehetséges, abban az esetben a megbízót haladéktalanul értesíteni kell. Abban az esetben, amikor a megbízó nem megfelelő szakmaiságú, vagy célszerűtlen utasítást ad, akkor a megbízottnak minden esetben tájékoztatnia kell a megbízottat erről az információról.  Abban az esetben, amikor ennek ellenére ragaszkodik a korábban meghozott döntéséhez, akkor a megbízottnak lehetősége nyílik arra, hogy elálljon a szerződéstől, vagy akár fel is mondhatja azt, de akár elvégezheti a feladatot, olyan módon, hogy a kockázatot a megbízó vállalja és erre garanciát is ad. Vannak olyan különleges esetek, amikor az utasítás teljesítése törvénybe ütközne, vagy anyagi, illetve személyi biztonságot veszélyeztetne, olyankor a megbízottnak kötelessége a megbízás teljesítésé. Ahogyan Dr. Gőz Péter ügyvéd Debrecen kiemelkedően tapasztalt jogásza mondja: a képviseleti jogon alapulóan  a megbízás teljesítése magában foglalja azt a szerződéskötés megkötéséhez szükséges meghatalmazást, amit a jogszabály meghatároz. A megbízott a fentiek értelmében kötelezve van arra, hogy időben tájékoztatást adjon. A megbízási szerződés elengedhetetlen tartalmi kelléke a megbízási díj, amelyre akkor is jogosult a megbízott, ha a kitűzött célt nem éri el, de a munkát az elvárható módon teljesítette. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, amikor a cél részben vagy egészben a megbízottnak felróható magatartása miatt nem teljesül. Fontos kiemelni, hogy a megbízási díj teljesen elkülönül a megbízás teljesítéséhez szükséges költségektől.